Карталар

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі:

Қазах ССР кімшілік-блінуі Қазақстанның жылу энергетикалық өнеркәсібі Қазақстандағы құрлыс материалдарының өнеркәсібі Қазақстанның тамақ өнеркәсібі Қазақстанның ауылшаруашылығы Қазақстанның химия және мұнай өнеркәсібі Қазақстанның жеңіл өнеркәсібі Қазақстанның машина жасау және метал өңдеу өнеркәсібі Қазақстанның өнеркәсібі Тыңайған жерлерді игеру картасы Маңғышылақ өндірістік аумақтық кешеннің картасы Павлодар Екібастұз өнеркәсіптік аумақтық кешені Қаратау Жамбыл аумақтық өндіріс кешені